Nastavení emailové schránky
Přístupové údaje k účtu
Přístup přes webové rozhraní
Nastavení přeposílání
Nastavení Mozilla Thunderbird
Nastavení Microsoft Exchange
Nastavení Apple Email

Nastavení emailové schránky

Tato stránka by vám měla být nápomocná v úspěšném nastavení emailového účtu, zprostředkovaného naší firmou, stejně tak by měla objasnit několik základních úkonů, jako je přeposílání emailů.

Email lze nastavit ve dvou možnostech:

  • IMAP – program synchronizuje poštu se serverem a ponechává poštu na něm. Stahuje pouze hlavičky. Celé emaily až po jejich otevření. Nutné připojení online pro správnou synchronizaci
  • POP3 – program stahuje poštu ze serveru. Lze nastavit její ponechání na serveru, nebo její smazání po přeposlání. Stahuje kompletní zprávy a ukládá je pomocí programu na disk. Nutné připojení online pro přijímání a odesílání pošty.

  
Zpět na začátek stránky
  

Přístupové údaje k účtu

Přístupové údaje jsou zasílány na kontaktní email přímo klientovi spolu ze základním návodem jak email nastavit.
Pomocí zaslaných údajů se lze přihlásit do emailového účtu jak v různých emailových klientech tak přímo do webového rozhraní dodávaného k emailu.
  
Zpět na začátek stránky
  

Přístup přes webové rozhraní

Do webového rozhraní se můžete přihlásit pomocí těchto URL adres:
posta.4motion.cz
https://posta3.vshosting.cz/webmail/

 

Obr. č.: 1 - Přihlášení do webového rozhraní
Obr. č.: 1 – Přihlášení do webového rozhraní

 

Obr. č.: 2 - Po přihlášení do nové emailové schránky
Obr. č.: 2 – Po přihlášení do nové emailové schránky

  
Zpět na začátek stránky
  

Nastavení přeposílání

 
Jednou ze základních funkcí, kterou lze nastavit i u této emailové schránky, je nastavení přeposílání emailové komunikace na jinou emailovou adresu.

Nastavení lze provést v záložce “Nastavení”. Přístupná je z menu v pravém horním rohu obrazovky emailu nebo ikonou ozubeného kolečka v levém spodním roku obrazovky emailu (viz. Obr. č.: 2)

V nastavení zvolte filtry a v třetím sloupci zleva zvolte “Vytvořit nový filtr” (tlačítko +).
Nastavte jej podle obrázku č.: 3.

 

Obr. č.: 3 - Nastavení přeposílání všech zpráv na určenou emailovou adresu
Obr. č.: 3 – Nastavení přeposílání všech zpráv na určenou emailovou adresu

  
Zpět na začátek stránky
  

Nastavení Mozilla Thunderbird

Pokud nastavujete Thunderbird, je dobré mít vždy čistě a nově nainstalovaný program. Pokud již v Thunderbirdu máte stahovaný a synchronizovaný nějaký email, lze pouze přidat další účet.

Na obrázku níže je vidět nová čistá instalace programu. Přidat účet lze pomocí tlačítka “E-mail” ve středu obrazovky.

 

Obr. č.: 4 - Nová instalace Thunderbird, nic není nastaveno.
Obr. č.: 4 – Nová instalace Thunderbird, nic není nastaveno.

 

Objeví se tato obrazovka. Obsahuje reklamu na založení podporovaného emailu. Můžete jí ignorovat. Pro vás je důležité tlačítko vlevo dole “Přeskočit průvodce a přidat existující e-mail”

 

Obr. č.: 5 - Reklama e-mailu - přeskočení
Obr. č.: 5 – Reklama e-mailu – přeskočení

 

Následně se před vámi objeví požadavek na zadání přihlašovacích údajů a e-mailové adresy, kterou chcete do thunderbirdu přidat.

 

Obr. č.: 6 - Zadání přihlašovacích údajů e-mailu
Obr. č.: 6 – Zadání přihlašovacích údajů e-mailu

 

Zadejte údaje a stiskněte “Pokračovat”. Thunderbird provede kontrolu přihlašovacích serverů a zeptá se vás, zdali souhlasíte s nastavením.

 

Obr. č.: 7 - Automatický test Thunderbirdu
Obr. č.: 7 – Automatický test Thunderbirdu

 

S největší pravděpodobností vám program špatně nastaví uživatelské jméno a názvy serveru. Nastavte je podle obrázku č.: 7 tak, aby se emailová adresa shodovala s uživatelským jménem a Port byl nastaven na “Auto”.
Nezapomeňte také zvolit, jakým způsobem bude program přistupovat k příchozí poště.

Poté znovu otestujte nastavení. Je možné, že se připojení nepodaří. V takovém případě je potřeba nastavit ručně porty a způsoby přihlašování (viz. obr. č.: 8).

 

Obr. č.: 8 - Kompletní manuální nastavení přístupu na server pošty
Obr. č.: 8 – Kompletní manuální nastavení přístupu na server pošty

 

Na obrázku č.: 8 lze vidět kompletní nastavení pomocí portů a dalších parametrů. Správnost nastavení lze ověřit jednak zde, kde se neobjevuje žlutý trojúhelník s výstrahou a funkčním tlačítkem “Hotovo”.

 

Obr. č.: 9 - Synchronizovaná emailová schránka
Obr. č.: 9 – Synchronizovaná emailová schránka

 

Emaily se začnou automaticky synchronizovat a stahovat. Ještě je potřeba vyzkoušet správné odesílání emailů. V horní liště stiskněte “Napsat”. Vytvoří se okno nové zprávy emailu.

 

Obr. č.: 10 - Testovací emailová zpráva
Obr. č.: 10 – Testovací emailová zpráva

 

Testovací zprávu zašlete sami sobě. Vyplňte předmět a tělo zprávy. Zpráva by se měla odeslat a automaticky se přidat k novým tučným písmem.

 

Obr. č.: 11 - Nová testovací zpráva
Obr. č.: 11 – Nová testovací zpráva

 

Pokud vám dorazila zpráva, kterou jste předtím odeslali, znamená to, že program Thunderbird správně komunikuje s vaší emailovou schránou a vše je úspěšně nastaveno.
  
Zpět na začátek stránky
  

Nastavení Microsoft Exchange

 

Nastavení je prováděno na čistě, nově nainstalovaném Microsoft Exchange 2013, nejedná se o nastavení programu “Pošta” standardně dodávaného se systémem Windows.
Pokud máte již nějakou schránku v MS Exchange, stačí stisknout pouze “Soubor” v levém horním rohu a přidat účet. Poté následujte nastavení níže.

 

Obr. č.: 12 - Microsoft Exchange bez emailových schránek
Obr. č.: 12 – Microsoft Exchange bez emailových schránek

 

Jako první je potřeba vybrat, jaký typ účtu budeme nastavovat. Nejedná se o nastavení účtu Microsoft Exchange. vaše emailová schránka nepodporuje tvorbu úkolů, hlasové zprávy ani kalendář. Nastavovat budeme “POP nebo IMAP” účet.

 

Obr. č.: 13 - Výběr typu nastavovaného účtu
Obr. č.: 13 – Výběr typu nastavovaného účtu

 

Následně se Vás MS Exchange zeptá na vyplnění údajů k vámi přidávanému účtu.

 

Obr. č.: 14 - Zadání přihlašovacích údajů k emailu
Obr. č.: 14 – Zadání přihlašovacích údajů k emailu

 

Zvolit lze automatické nastavení serverů stiskem tlačítka “Další”, nebo si zvolit ruční nastavení.

 

Obr. č.: 15 - Volba ručního nastavení emailu.
Obr. č.: 15 – Volba ručního nastavení emailu.

 

Pokud jste zvolili automatické nastavení účtu, je možné, že uvidíte tuto obrazovku:

 

Obr. č.: 16 - Přepnutí z vyhledávání šifrovaného na nešifrované připojení
Obr. č.: 16 – Přepnutí z vyhledávání šifrovaného na nešifrované připojení

 

Tato obrazovka se zobrazí v případě, že se pokouší program automaticky připojit pomocí šifrovaného SSL přihlášení.

Následně zobrazí chybovou hlášku o nenalezení nastavení a bude potřeba nastavit vše ručně.

 

Obr. č.: 17 - Chyba automatického hledání.
Obr. č.: 17 – Chyba automatického hledání.

 

Zaškrtněte “Změnit nastavení účtu” a následně “Další”.
Následně Vás program vyzve k zadání všech údajů potřebných ke správnému přihlášení.

 

Obr. č.: 18 – Ruční nastavení účtů

 

Pokud máte vše vyplněno podle obrázku pokračujte pomocí tlačítka “Další” k ověření funkčnosti emailové schránky.

 

Obr. č.: 19 - Ověření funkčnosti emailu
Obr. č.: 19 – Ověření funkčnosti emailu

 

Zde již není potřeba zasílat zkušení stránku. Ta se odešle automaticky při zkoušení funkčnosti.

Stačí stisknout “Zavřít” a “Dokončit” a vše je nastaveno.

  
Zpět na začátek stránky
  

Nastavení Apple Email

 

V menu předvolby zvolte účty a přidejte “Nový jiný e-mailový účet”.

 

Obr. č.: 20 - Volba nového účtu
Obr. č.: 20 – Volba nového účtu

 

Následně budete vyzvání k zadání přihlašovacích údajů k účtu a názvu účtu. Pokračujte dále tlačítkem “Vytvořit”.

 

Obr. č.: 21 - Přihlašovací údaje emailového účtu
Obr. č.: 21 – Přihlašovací údaje emailového účtu

 

Následně budete programem vyzvání, ať zadáte přihlašovací údaje a nastavení příchozího serveru. Zde je zase možné zvolit si přístup POP3 nebo IMAP. K přihlášení používejte vždy celou emailovou adresu do uživatelského jména.

 

Obr. č.: 22 - Výběr příchozího serveru pošty
Obr. č.: 22 – Výběr příchozího serveru pošty

 

Následně se tento samý úkon bude opakovat pro odchozí server pošty. Použijte stejné přihlašovací údaje, jako při nastavení příchozí pošty. Klikněte na tlačítko “Vytvořit”.

 

Obr. č.: 23 - Nastavení serveru odchozí pošty
Obr. č.: 23 – Nastavení serveru odchozí pošty

 

Tímto je celá konfigurace dokončena. Kontrolu můžete provést přímo v nabídce účtů, případné drobné změny se provádějí také zde, jako například změna jména, hesla nebo nastavení portů pro přístup k emailové schránce.

 

Obr. č.: 24 - Přehled nastavení emailového účtu.
Obr. č.: 24 – Přehled nastavení emailového účtu.

 

Kontrolu portu a nastavení příchozí pošty provedete v záložce “Pokročilé” v nastavení účtu. Nastavení portu by se mělo shodovat s nastavením na obrázku č.: 25.

 

Obr. č.: 25 - Nastavení portu příchozí pošty
Obr. č.: 25 – Nastavení portu příchozí pošty

 

Stejným způsobem zkontrolujte nastavení odchozí pošty. Na záložce informace o účtu (viz. obr. č.: 24) klikněte na odchozí server, rozbalí se nabídka. Zvolte “Editovat nastavení SMTP účtů”. Zvolte SMTP účet, který chcete editovat a pod výběrovou tabulkou zvolte záložku “Pokročilé”. Nastavení by se mělo schodovat s tím na obrázku č.: 26.

 

Obr. č.: 26 - Nastavení SMTP účtu
Obr. č.: 26 – Nastavení SMTP účtu

 

Pokud je vše v pořádku, zbývá nám poslední test: Odeslat vzorový email. Zavřete nabídku účtů a v emailovém programu vyberte nově vytvořený účet. Vytvořte zprávu a odešlete jí zpět na vaši adresu. Tímto ověříte, že server jak přijímá, tak odesílá zprávy.

 

Obr. č.: 27 - Testovací emaily ve schránce - přijatý a odeslaný.
Obr. č.: 27 – Testovací emaily ve schránce – přijatý a odeslaný.

 

Nastavení účtu proběhlo úspěšně, pokud se zpráva odeslala a následně přijala z emailového účtu.
   
Zpět na začátek stránky